Monday, February 28, 2011

Ekuinoks Dan Solstis

Tips untuk mengingat kejadian ekuinoks dan solstis

- Pelajar-pelajar perlu membuat kata kunci

B + P + L + S

BULU PANDA LEMBUT SEKALI


B = Ekuinoks musim  Bunga ( 21 Mac ) matahari tegak di atas kepala di garisan Khatulistiwa
P = Solstis musim Panas ( 21 Jun ) matahari tegak di atas kepala pada garisan Sartan
L = Ekuinoks musim Luruh ( 23 Sept ) matahari tegak di atas kepala pada garisan Khatulistiwa
S = Solstis musim Sejuk ( 22 Dec ) matahari tegak di atas kepala di garisan Jadi
 


Ekuinoks musim Bunga ( 21 Mac )

Hemisfera Utara     = musim Bunga
Hemisfera Selatan  = musim Luruh
Siang  = 12 jam
malam = 12 jam
matahari tegak di atas kepala = garisan Khatulistiwa


Solstis musim Panas ( 21 Jun )
Hemisfera Utara     = musim Panas
Hemisfera Selatan  = musim Sejuk
Siang  = 24 jam
malam = 24 jam
matahari tegak di atas kepala = garisan Sartan


Ekuinoks musim Luruh ( 23 Sept )
Hemisfera Utara     = musim Luruh
Hemisfera Selatan  = musim Bunga
Siang  = 12 jam
malam = 12 jam
matahari tegak di atas kepala = garisan KhatulistiwaSolstis musim Panas ( 22 Dec )
Hemisfera Utara     = musim Sejuk
Hemisfera Selatan  = musim Panas
Siang  = 24 jam
malam = 24 jam
matahari tegak di atas kepala = garisan Jadi

Wednesday, February 23, 2011

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

Soalan pertengahan penggal satu

Tingkatan 3
# sila baca semua bab tingkatan 1 dan tingkatan 2, manakala bab tingkatan 3 hanya bab 1 hingga5

Tingkatan 2
# sila baca semua tingkatan 1 dan tingkatan 2 (bab 1 hingga bab7)

Tingkatan 1
#sila baca bab 1 hingga bab 8Semoga berjaya menjawab soalan pada minggu hadapan

Monday, February 7, 2011

SOALAN KERJA KURSUS GEOGRAFI 2011

TUGASAN 1:
Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:
• Konsep pencemaran alam sekitar
• Jenis pencemaran alam sekitar
• Punca pencemaran alam sekitar
• Kesan pencemaran alam sekitar
• Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

ATAU

TUGASAN 2:
Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perkambangan sistem perhubungan (telekomunikasi) di kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:
• Konsep dan jenis sistem perhubungan
• Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan
• Kepentingan sistem perhubungan
• Kesan negatif perkembangan sistem perhubungan
• Cadangan untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

# untuk lebih lanjut, sila klik pada butang kerja kursus (kerja kursus geografi 2011) selamat berjuang untuk anak didik