Monday, February 7, 2011

SOALAN KERJA KURSUS GEOGRAFI 2011

TUGASAN 1:
Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:
• Konsep pencemaran alam sekitar
• Jenis pencemaran alam sekitar
• Punca pencemaran alam sekitar
• Kesan pencemaran alam sekitar
• Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

ATAU

TUGASAN 2:
Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perkambangan sistem perhubungan (telekomunikasi) di kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:
• Konsep dan jenis sistem perhubungan
• Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan
• Kepentingan sistem perhubungan
• Kesan negatif perkembangan sistem perhubungan
• Cadangan untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

# untuk lebih lanjut, sila klik pada butang kerja kursus (kerja kursus geografi 2011) selamat berjuang untuk anak didik

No comments:

Post a Comment