Thursday, April 5, 2012

KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2012

1. TAJUK : 
     PERNIAGAAN RUNCIT "PASAR SENTRAL" DI SIBU SARAWAK

2: SENARAI KANDUNGAN : 
     Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan

3. PENGHARGAAN :
    Pengetua
    Guru mata pelajaran
    Ibu bapa / penjaga
    Rakan-rakan
    Pihak luar / responden

4. PENDAHULUAN
    Menamakan tajuk kajian
   [ PERNIAGAAN RUNCIT "PASAR SENTRAL" DI SIBU SARAWAK] 
     Sebab-sebab pemilihan
     Para pelajar harus memberi alasan sebab memilih Pasar Sentral di Sibu sebagai kajian      
     anda.       
     [harus ingat, sebab pemilihan kawasan perlu berkaitan dengan tajuk anda]


    Tempoh masa kajian dijalankan.
     Masa kajian dijalankan bermula pada bulan Mac hingga Jun 2012.
    Objeketif kajian


1. menyatakan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar sentral sibu (sarawak)
2. mengkaji kepentingan perniagaan runcit di kawasan kajian
3. mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian
4. menyenaraikan kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian
5. menyatakan cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian
6. menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian di kawasan kajian


   

akan bersambung.......

No comments:

Post a Comment