VIDEO

 1. Penipisan lapisan ozon
 2. Pencairan ais di kutub
 3. Kesan rumah hijau
 4. Pemanasan Global
 5. Kemarau
 6. Pulau Haba Bandar
 7. Jerebu
 8. Hujan Asid
 9. Ribut
 10. Tsunami
 11. Gempa Bumi
 12. Sungai dalam laut
 13.  El - nino
 14.  Earth Song by Michael Jackson

                                                             KESAN RUMAH HIJAU
                                                                                                    PENIPISAN LAPISAN OZON

                                                                    HUJAN ASID

                                               EARTH SONG MICHAEL JACKSON